Disclaimer
In de Zelfevaluatie Burgerschap publiceert het Kennispunt MBO Burgerschap afbeeldingen en andere materialen.

Auteursrecht

Teksten op de website mag je, tenzij anders vermeld, onder bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden vrij gebruiken. Alle andere werken zoals foto’s, diagrammen of grafieken zijn beschermd. Je mag deze werken op een beeldscherm laden, bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere andere openbaarmaking of verveelvoudiging al dan niet voor commercieel hergebruik zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins is niet toegestaan. De ter beschikking gestelde downloads mogen enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt worden.

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Het Kennispunt MBO Burgerschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Wijzigingen

Het Kennispunt MBO Burgerschap behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.